INDUSTRI/PRODUKSJON

Uten trykkluft stopper produksjonen. Det er derfor valget av leverandør er så viktig.

Trykkluftservice har prosjektert, levert og installert kompressoranlegg, etterbehandlingsutstyr og rørsystemer for trykkluft siden 1980. Kundene våre finnes i alle bransjer som er representert her i Møre og Romsdal. Det betyr at vi er godt kjent med de behovene og de utfordringene som finnes i hver enkelt bransje.

 

Velg kvalitetsutstyr – det er lett å spare seg til trøbbel

Utstyret i kompressorrommet utsettes for store påkjenninger. Det samme gjelder rørsystemene som fører trykkluften fram til de maskinene, verktøyene og operasjonene den skal drive. 40 års erfaring har vist oss at bare det beste er godt nok for å sikre pålitelig drift år ut og år inn. Atlas Copco kompressorer og Teseo rørsystemer er ryggraden i våre anbefalinger og installasjoner.

Når du vet hva en driftsstans koster, sier det seg selv at utstyrets livsløpskostnad er viktigere enn innkjøpsprisen.

Sørg for rutinemessige ettersyn, og ha alltid kompetente servicefolk i nærheten

Alt teknisk utstyr bør etterses av fagfolk med jevne mellomrom. Da kan man enkelt ta småting før de blir store og kritiske.

Trykkluftservice AS har serviceteam som forestår rutinemessige ettersyn, og som har svært kort responstid når noe går galt. Fra basen vår i Ålesund rykker vi ut på kort varsel og får ting i gang igjen. Må en kompressor ha en større reparasjon eller skiftes ut, setter vi ofte inn en midlertidig erstatning, eller finner andre løsninger for å holde produksjonen i gang.

Visste du at utskifting av komponenter i gamle anlegg kan redusere strømforbruket med opptil 50%?

Mange kompressor-/trykkluftanlegg ble installert i en tid da energifokuset var langt mindre enn i dag. Det var ytelsen som var viktigst, både for enkeltkomponentene og sammensetningen av dem. 

Vi har de siste årene optimalisert en rekke eldre trykkluftanlegg ved å skifte ut komponenter. Besparelsene varierer fra 8-10.000 kroner og oppover. Vi kan dokumentere strømbesparelser på godt over 100.000 kroner i året hos flere kunder.

Det koster ingenting å få vite mer. Ring Jan-Atle Yndestad på 909 79 117.