Produkter

 • Kompressor
 • TESEO aluminiumsrør
 • Kärcher
  • Feiemaskiner
  • Høytrykksvaskere
  • Støvsugere
 • Verktøy
 • Pumper
 • Utleie
 • Brukt utstyr
product image
Skruekompressor med frekvensstyrt drift

KAESER-kompressorer i seriene SM SFC til FSD SFC er særlig kostnadseffektive skruekokmpressorer. I seriene SM, SK og ASK SFC bruker vi den lite vedlikeholdskrevende KAESER-kilreremdriften med automatisk remstramming. Fra serien ASD SFC brukes KAESERs turtallsregulerte 1:1-drift.
Bruken av store KAESER-kompressorblokker med lavt turtall og energibesparende SIGMA PROFIL kan vise til fremragende ytelsesdata over hele leveringsskalaen.
De turtallsregulerte skruekompressorene i serien ASD SFC til ESD SFC kan gå med 100 % fullast, uten at dette øker vedlikeholdsbehovet.

Serie: SM SFC til FSD SFC
Motoreffekt: 7,5 til 315 kW
Leveringsmengde: 0,43 til 40,5 m³/min
Standardtrykk: 6 til 15 bar(g)

Kompressorstyring SIGMA CONTROL
Hjertet i denne interne styringen er en robust oppdaterbar industri-PC med sanntidsoperativsystem. Lys-dioder i signalfarger gjør det lett å holde oversikt over driftstilstanden. SIGMA CONTROL behersker 30 språk.

Konstanter trykk
Volumstrømmen fra SFC-kompressorer med trinnløs turtallsendring ved konstant driftstrykk (±0,1 bar), tilpasses det faktiske trykkluftbehovet innen reguleringsområdet. Det spares penger ved at maksimaltrykket reduseres: For hver bar som trykket kan senkes, reduseres energiforbruket med seks prosent.

Bruk også ved høye omgivelsestempraturer
Stor frekvensomformer og effektiv kjøling av det separate frekvensomformer-koplingsskapet, gjør at KAESER-SFC-kompressoren kan kjøres uten problemer også i omgivelsestemperaturer opp til +45 °C.

Hele anlegget er EMV-godkjent
Den elektromagnetiske kompatibiliteten (EMC) for både hver enkelt komponent og anlegget som helhet er naturligvis kontrollert og sertifisert i henhold til gjeldende direktiver.

Softstart uten strømtopper
Den myke oppstarten fra null til fullast uten skadelige strømtopper muliggjør nesten ubegrenset koplingshyppighet på motoren (innkoplingsforsøk pr. tidsenhet uten overoppheting). Trinnløs akselerasjon og bremsing beskytter bevegelige deler.

<< Tilbake


 • x