Produkter

 • Kompressor
 • TESEO aluminiumsrør
 • Mobilair
 • Kärcher
  • Feiemaskiner
  • Høytrykksvaskere
  • Støvsugere
 • Vakuum-skrueanlegg
 • Blåsere
 • Trykkluftetterbehandling
 • Verktøy
 • Pumper
 • Utleie
 • Brukt utstyr
product image
Trykkluftetterbehandling fra KAESER

Avhengig av bruk/bransje trenger man tørr, renset eller helt steril trykkluft. Med KAESER oppnår du trykkluftkvaliteter, som delvis ligger under påvisningsgrensen.

Hvilken trykkluftetterbehandling er den riktige for deg? Informasjon gir deg oversikt, eller ta kontakt med våre spesialister som gir deg råd.

SECOTEC kjøletørke:

Tekniske data

Typer: TA 5 til TF 201
Volumstrøm: 0,6 til 20,9 m³/min

Viktige kjennetegn og fordeler: hjertet i lønnsomheten er det energibesparende SECOTEC-systemet med høy termisk lagringskapasitet lavt differansetrykk for ekstra energiinnsparinger, forfilter er ikke nødvendig supereffektiv kondensatutskiller i rustfritt stål sikrere kondensatdrenering med elektronisk kondensatavleder ECO DRAIN, uten trykklufttap enklere og kostnadsbesparende service med god tilgjengelighet til komponentene koplingsskap i robust industrikvalitet i hht. EN 60204 enkel betjening med armaturtavle i synshøyde driftssikker funksjon med komponenter i beste kvalitet.

Energisparetørker:

Tekniske data

Type: TG 241 til TI 901
gjennomstrømningsvolum: 24,2 til 90 m³/min

Det innovative energispare-systemet
Utgangspunktet for utviklingen av energispare-tørken var spørsmålet: Hvordan er det mulig å senke energibehovet til store kjøletørkere, og samtidig optimere tilgjengeligheten og brukervennligheten?
Med energispare-konseptet har KAESER KOMPRESSOREN funnet det tidsriktige svaret:
I motsetning til andre kjøletørke-systemer i dette ytelsesområdet arbeider KAESER-tørkere med en energisparende kjølemiddelkomprimerer.
Hvis ønskelig kan tørken utstyres med et mikrofilter som letter installeringsarbeidet.

Viktige kjennetegn og fordeler:

Energikostnadsinnsparing sammenlignet med tradisjonelle tørkere med varmgass-bypass-styring
Ekstra energiinnsparing med standard tidskoplingsur
Energisparende kjølemiddelkomprimerer
Enkel håndterlig energistyring-monitor med permanent trykkduggpunkt som kan leses av, viser den aktuelle energiinnsparingen sammenlignet med en tørke med varmgass-bypass-styring.
Valgfritt FE-mikrofilter for kondensasjon fra oljedampandeler til aerosoler.
Valgfrie elektroniske filtermonitorer med monitorboks for kontroll av utskilling og filtrering.

Filter:

Tekniske data

Versjoner: Grunnversjon,
D-Pack versjon
Gjennomstrømmingseffekt: 0,58 til 248 m³/min
trykk: 16 bar(g)
Høytrykkfilter til 62 bar(g)

I hver kubikkmeter luft som suges inn av en kompressor, vil det i gjennomsnitt være opptil 190 millioner smusspartikler, hydrokarbon, virus og bakterier. Størstedelen av skadestoffene vil være i trykkluften. I de fleste bruksområdene er ren trykkluft nødvendig. Avhengig av renhetsgrad blir forskjellig filter brukt. Filterprogrammet består av forfilter (FB, FC), etterfilter (FD), mikrofilter (FE, FF) og kombinasjoner med aktivkull (FFG) og sterilfiltre (FST). Ren trykkluft sørger for sikker drift av pneumatiske maskiner og styringer, samtidig vil levetiden på integrerte verktøy forlenges.

Viktige kjennetegn og fordeler:

Sikker filtrering og høy filtervirkning med tverrgående filter-nettstruktur
Optimal effektivitet også ved lavere gjennomstrømming fra inntil 5 prosent av angitt strømvolum
Sikker tetting fra filterelementet til filterhuset
Rustsikkert filterhus, belagt med epoxyharpiks både utvendig og innvendig
Filterelementer med støttekappe i rustfritt stål, olje- og syrebestandige
Forskjellige versjoner kan leveres: Grunnversjon med flottørstyrt kondensatavleder, D-Pack versjon med elektronisk nivåstyrt kondensatavleder ECO DRAIN; begge versjonene har analogt differansetrykkmanometer
Opsjon med filtermonitor for mikroprosessorstyrt filterkontroll
Opsjon med filtermonitorboks for finkontroll.

Syklonutskiller:

Tekniske data

Serie: ZK
Volumstrøm: 2,0 til 118,3 m³/min

Syklonutskilleren hjelper til med å skille kondensat fra trykkluften. En ledeplate setter trykkluften som strømmer inn i en roterende bevegelse. På grunn av tyngdekraften som oppstår blir væske og faste partikler slynget mot utskillerveggen, det oppstår større dråper som renner ned i kondensatoppsamleren. Trykkluften som kommer ut inneholder ikke kondensat lenger, den relative fuktigheten i trykkluften er nær 100 % etter syklonutskilleren.

Syklonutskilleren bør monteres slik at luften som strømmer inn er så kald som mulig: Jo kjølere trykkluften er, desto mer kondensat kan skilles ut.

Viktige kjennetegn og fordeler:

Tilpasset rotasjon med ledeskovler for jevn kondensatutskilling
Kondensatet fester seg til veggene
Trykkluft med tilnærmet 100% relativ fuktighet, det finnes ikke mer kondensat
Vedlikeholdsfri
Pass på! For sikker kondensatdrenering skal det ALLTID monteres på en elektronisk Kondensatavleder ECO DRAIN.

Merknad: Av fysikalske grunner oppnås det INGEN "tørr" trykkluft med syklonutskilleren. For å oppnå det, er det absolutt nødvendig med Trykklufttørke.

Kondensatavleder

Tekniske data

Serie: ECO DRAIN
Bruksområde:
Kondensat fra kompressorer
for kompressorleverings-mengder opp til 1 000 m³/min

Ved trykkluftproduksjon skilles det nødvendigvis ut kondensat. Kondensatet inneholder olje, smusspartikler (f.eks. rust) og er i tillegg aggresivt. Dette forårsaker driftsforstyrrelser og korrosjon i trykkluftsystemet, hvis det ikke ledes bort på en forsvarlig måte fra alle oppsamlingsstedene. Med ECO DRAIN kondensatavleder oppnås en spesielt pålitelig kondensatdrenering uten trykktap. Selv ved variable mengder kondensat og høyt innhold av smuss og olje, garanteres en sikker funksjon.

Viktige kjennetegn og fordeler:

Pålitelig kondensatdrenering for bruk i industrien
Slitasjefri kapasitiv nivåføler
Intelligent styreelektronikk for nøyaktig åpning og lukking av ventilmembranen, slik at det ikke oppstår trykktap
Alle elektronikkomponentene er sprutvannssikre (IP 65)
Selvkontroll med alarmmodus, spenningsfri feilmeldingskontakt
Enkel installasjon og vedlikehold
           
Kondensatetterbehandling

Tekniske data

Serie: AQUAMAT
Bruksområde:
Kondensat (dispersjon)
fra kompressorer for
kompressorleveringsmengder
opp til 300 m³/min

Det kondensatet som utskilles ved trykkluftproduksjon er alt etter drifts- og omgivelsesbetingelser mer eller mindre mettet av smuss og olje. Disse skadestoffene kan belaste miljøet. I følgende lov om avløpsvann som inneholder skadelige stoffer, renses det "i samsvar med generelle anerkjente tekniske regler". Ved lovpåbud er det gitt grenseverdier for alle skadelige stoffer og kondensatet må behandles deretter. Denne oppgaven overtar det økonomiske kondensat-etterbehandlingssystemet AQUAMAT (for kondensat-dispersjoner).

Viktige kjennetegn og fordeler:

Man sparer ca. 90 % sammenlignet med å la et spesialfirma ta seg av kondensatet. Dermed er investeringskostnadene inntjent i løpet kort tid.
Testet og sertifisert kondensatetterbehandling
Inklusiv et kontrollsett for rask og enkel kontroll av avløpsvannets renhet
Automatisk vedlikeholdsanvisning for filteret, i forbindelse med vedlikeholdsintervall
Raskt og enkelt filterbytte
Flere kondensatinntak for opp til fire kompressorer (fra AQUAMAT 2)
           
Membrantørke

Tekniske data

Serie: DM
Volumstrøm: 0,043 til 2,373 m³/min

Med membrantørker i serien DM oppnås trykkduggpunkt fra +10 °C til -40 °C ved små og mellomstore volumstrømmer. Fordi det ikke er nødvendig med elektrisk energi, er installeringen veldig enkel, selv i eksisterende trykkluftnett. Membrantørkesystemet er et spesielt godt valg som sluttørke: Her kan de kombineres med kjøletørkere, for å kunne oppnå et lavt trykkduggpunkt på brukerstedet.

Viktige kjennetegn og fordeler:

Tørr trykkluft avhengig av brukerbehov, trykkduggpunkt +10 °C til -40 °C, konstruksjonen gjennomføres individuelt etter det ønskede trykkduggpunktet
Kan brukes med en gang, innkjøringstid er ikke nødvendig, dermed blir alt kondensatet fanget opp
Vedlikeholdsfri membran, ingen bevegelige deler
Enkel installering er mulig med en tilpasset brakett direkte i trykkluftledningen
Komplett leveringsomfang med forkoplet filter av typen FF (0,001µm) eller FE (0,01µm)
Kondensatavleder ECO DRAIN; Opsjon for filter
           
Adsorpsjonstørke kald regenererende

Tekniske data

Serie: DC
Volumstrøm: 0,15 til 154 m³/min
Trykkduggpunkt: Inntil -70°C

Trykkluften i elektronikk- og næringsmiddelindustrien, bryggerier, farmasiindustrien, i frostutsatte områder eller som prosessluft må være tørr og med et trykkduggpunkt på -20 °C ned til -70 °C. Dette lave trykkduggpunktnivået oppnås trygt og sikkert med KAESER-adsorpsjonstørkere serie DC. En energibesparende drift er mulig på grunn av adsorpsjonstørkens individuelle tilpassing til den faktiske tilgjengelige leveringsmengde og til trykket. Den individuelle tilpassingen kan også utføres direkte på stedet av brukeren eller i løpet av monteringen.

Viktige kjennetegn og fordeler:

Store adsorpsjonsmiddel-mengder for sikkert trykk-duggpunkt
Effektdataene er utregnet på 100% belastning, dermed minst mulige regenerasjons-luftmengder
Rørinstallasjon med store tverrsnitt, dermed lavere differansetrykk og reduserte energikostnader
Manuell innstilling på avvikende trykk er en enkel affære ved hjelp av justerbar inngangsblender
Manuell dellaststyring som standard fra DC 11, for energiinnsparing i dellastområdet
Sikker drift med tryk-kontrollerte spjeld/ventiler
Stille på grunn av store utblåsningslyddempere, som reduserer avspenningsstøyen betraktelig i løpet av regenerasjons-omkoplingsfasen
Standard utstyrt med for- og etterkoplet filter
Kan også leveres i E-Pack-versjon:
Med filtermonitor for forkoplet og etterkoplet filter samt belastningsavhengig styring
ECO CONTROL ll
           
Adsorpsjonstørke varm regenererende

Tekniske data

Serie: DN/DW
Volumstrøm: 4,7-194,2 m³/min
Trykkduggpunkt: Inntil -40°C

Trykkluften i elektronikk- og næringsmiddelindustrien, bryggerier, farmasiindustrien, i frostutsatte områder eller som prosessluft må være tørr og med et trykkduggpunkt på -40 °C. Dette lave trykkduggpunktnivået oppnås på en energibesparende måte med KAESER-adsorpsjons-
tørkere, serie DN/DW. På grunn av konstruksjonen med varm regenerende adsorpsjonstørke går nesten ikke noe trykkluft til spille i regenerasjonen (serie DN 0%, serie DW 2%). Regenerasjon av tørkemiddelet gjennomføres med ekstern oppvarmet blåserluft.

Viktige kjennetegn og fordeler:

Spesielt energibesparende, det trengs nesten ikke noe regenerasjonsluft, og tørken er utstyrt med varmeisolering som standard
Utstyrt med temperaturovervåkning; som igjen sparer energi
Store adsorpsjonsmiddel-mengder for sikkert trykkduggpunkt
Jevn gjennomstrømming i tørkemiddelbeholderen med edelstål-strømningsfordeler
Effektdataene er utregnet på 100% belastning
Rørinstallasjon med store tverrsnitt, dermed lavere differansetrykk og reduserte energikostnader
PLS-styring med kontroll-panel og komplett instrument-ering for enkel betjening
Standard utstyrt med for- og etterkoplet filter, filter-monitor og forkoplingsfilter med elektronisk kondensat-avleder ECO DRAIN
           
Aktivkulladsorber

Tekniske data

Serie: ACT
Volumstrøm: 1,15 - 154 m³/min

Ved bruk av trykkluft til medikamentproduksjon, i meierier, bryggerier, chips-produksjon, optikk, nærings- og nytelsesindustrien må det bl.a. settes inn en aktivkulladsorber i trykkluftetterbehandlingen.
Med KAESER aktivkull-adsorbere oppnås et restolje-dampinnhold mindre enn 0,003 mg/m³ . Dette er mye bedre enn som kreves i klasse 1 i hht. DIN/ISO 8573-1 (0,01 mg/m³). Blir det brukt aktivkulladsorber må det koples på et filter, om det koples på før eller etter aktivkulladsorben, er avhengig av plassen.

Viktige kjennetegn og fordeler:

Restoljedampinnhold mindre enn 0,003 mg/m³, mye bedre enn klasse 1 i hht. DIN/ISO 8573-1
Fylles med høyeffektivt aktivkull
Brukstiden til aktivkull er som regel lengre enn 10 000 timer
Redusert differansetrykk grunnet store inn- og utgangstverrsnitt
Pålitelig kontroll med standard oljedampindikator
           
Pusteluftsystemer

Tekniske data

Serie: DAP
Volumstrøm: 0,15-12,88 m³/min

Trykkluft kan bare brukes som pusteluft etter at den er behandlet på riktig måte. Den skal ikke inneholde bestanddeler som fuktighet, faste partikler, olje- og oljedamp, karbonmonoksid og hydrokarbondamp. Spesielt relevant er karbonmonoksid da det ved innånding av mindre mengder kan føre til nedsettelse av orienterings-evnen som igjen kan føre til arbeidsulykker. KAESER-pusteluftsystemer oppfyller alle de kravene til pusteluft som er bestemt av de verdensomspennende forskriftene til OSHA, CSA og DIN 3188.

Viktige kjennetegn og fordeler:

Pusteluft i henhold til lovbestemte forskrifter
KAESER-pusteluftsystemet består av fem etterbehandlingstrinn for å oppnå ren pusteluft:

Forfilter serie FC for å skille ut væskedråper, støv, smuss, rust, olje, partikler opptil 1 µm størrelse;
Med elektronisk kondensat-avleder ECO DRAIN; med filtermonitor og filter-monitorboks for optimal overvåkning
Mikrofilter serie FE for å skille ut partikler opptil 0,01 µm størrelse og aerosoler, med elektronisk kondensatavleder ECO DRAIN; med filtermonitor og filtermonitorboks for optimal overvåkning
Kald regenerende adsorpsjonstørke serie DC med dellastyring ECO DRAIN ll (fra DAP 11 og oppover), adsorpsjon av vanndamp og karbondioksid, tørking av trykkluften til et trykkduggpunkt på -40 °C
Aktivkulladsorber og katalysator-trinn for opptak av hydronkarbondamp, sure bestanddeler og oksidasjon fra karbonmonoksid til karbondioksid.
Etterkoplet støvfilter FD; med filtermonitor og filtermonitorboks for optimal overvåkning
           
Clean Air System

Tekniske data

Serie: DA
Volumstrøm: 1,15-154,5 m³/min
Trykkduggpunkt: til ?70 °C

Med KAESER-Clean-Air systemet er det mulig å oppnå en meget høy trykkluft-renhetsgrad. Det tilkoplings-ferdige komplettsystemet omfatter komponentene syklonutskiller, mikrofilter, sikkerhets-filter, kald regenerende adsorpsjonstørker, aktivkull-adsorber og støvfilter samlet i et hus. Trykkluften som etterbehandles oppnår i hht. til DIN/ISO 8573-1 kvalitetsklassen 1 for reststøv-, restvann- og rest-oljeinnhold. Luften er ca. 100 000 ganger renere enn gjennomsnittlig atmosfærisk omgivelsesluft.

Viktige kjennetegn og fordeler:

KAESER Clean-Air systemet består av seks etterbehandlingstrinn for ren trykkluft:

Syklonutskiller serie FA for å skille ut kondensat/væske; med elektronisk kondensatavleder ECO DRAIN
Mikrofilter serie FE for å skille ut partikler opptil 0,01 µm størrelse og aerosoler, med elektronisk kondensatavleder ECO DRAIN koplende differansetrykkmanometer
Filter serie FC som sikkerhetsfilter; med elektronisk kondensatavleder ECO DRAIN og koplende differansetrykkmanometer
Kald regenererende adsorpsjonstørke serie DC for adsorpsjon av vanndamp, trykkduggpunkt fra -40 °C til -70 °C
Aktivkulladsorber serie ACT for å skille ut hydrokarbon ved adsorpsjon og kapillarkondensasjon
Støvfilter serie FD for å skille ut partikler som evnt. kan komme fra aktivkulladsorberen grunnet slitasje
 

<< Tilbake


 • x